มารยาทและข้อพึงกระทำในการโดยสารด้วยรถตู้สาธารณะ

มารยาทสำคัญที่ผู้ใช้บริการรถตู้สาธารณะพึงกระทำในการเดินทางและข้อแนะนำในการใช้บริการรถตู้ไปตลาดโรงเกลือ

 • ไม่ควรนำอาหารขึ้นไปทานบนรถตู้เพราะรถตู้เป็นรถปรับอากาศ จะทำให้กลิ่นอาหารคลุ้งทั่วรถทำให้ผู้โดยสารท่านอื่นเกิดความรำคาญ
 • การนำอาหารหรือผลไม้กลิ่นแรงเช่น “ทุเรียน(Durian), ขนุนสุก” ควรมีการบรรจุหีบห่ออย่างดี เพราะอาหารหรือผลไม้จะสร้างกลิ่นที่รุนแรงสำหรับคนที่ที่แพ้กลิ่น โดยเฉพาะชาวต่างชาติโดยส่วนใหญ่จะแพ้กลิ่นทุเรียน
 • การใช้โทรศัพท์มือถือในรถตู้สาธารณะ ควรใช้อย่างมีมารยาท เพราะการคุยโทรศัพท์ด้วยเสียงที่ดัง หรือเล่นเกมส์ด้วยเสียงดังมากๆเป็นการรบกวนผู้อื่น เช่นบางคนขึ้นรถมาก็เพื่อต้องการพักผ่อน คงไม่ดีแน่ถ้ามีเสียงรบกวนอยู่ข้างๆ
 • การเดินทางแบบหมู่คณะควรลดการคุยกันหรือคุยกันด้วยเสียงเบาๆการคุยกันด้วยเสียงดังๆนอกจากจะรบกวนผู้โดยสารคนอื่นแล้ว ยังทำให้คนขับขาดสมาธิในการขับรถ
 • การลงนอกป้ายที่ไม่ใช่จุดจอดรถประจำควรแจ้งคนขับก่อนขึ้นรถหรือแจ้งก่อนถึงจุดจอดประมาณ 1 กิโลเมตร
 • การขนสัมภาระที่มีขนาดใหญ่ควรโทรสอบถามก่อนว่ามีเนื้อที่เพียงพอในการวางสัมภาระหรือไม่เพราะรถตู้โดยสารทั่วไป มักใช้เชื้อเพลิง NGV ที่มีถังแก๊สขนาดใหญ่ติดตั้งอยู่เบาะท้ายสุด ทำให้เหลือพื้นที่บรรทุกสัมภาระได้น้อย
 • การขึ้นรถในจุดที่ไม่ใช่จุดจอดปกติควรโทรบอกพนักงานขับรถก่อนทุกครั้ง เพื่อเตือนความจำคนขับรถไม่ให้ลืมตำแหน่งที่ต้องจอด
 • รถตู้บางเส้นทางบริการเข้าไปรับยังบ้านผู้โดยสารที่ไม่ไกลจากเส้นทางวิ่งหลัก ผู้โดยสารควรตรวจสอบว่ามีการคิดค่าบริการเพิ่มหรือไม่
 • ก่อนขึ้นรถตู้ควรจดทำทะเบียนรถ เลขที่รถ ชื่อคนขับ หรือขอนามบัตรคนขับรถตู้ไว้ทุกครั้ง เพื่อความสะดวกในการสอบถามเมื่อผู้โดยสารลืมสัมภาระไว้ในรถ
 • ควรใช้บริการกับรถตู้ร่วมบริการของ บริษัทขนส่งเท่านั้น ไม่ควรใช้บริการกับรถตู้ที่มิได้ควบคุมการบริการจาก บริษัทขนส่ง ในกรณีเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงอาจเกิดปัญหาภายหลังได้
 • ของมีค่าทุกชนิดควรเก็บไว้ที่ตัวอย่าฝากใครไว้เด็ดขาด
 • ในกรณีต้องการเดินทางในวันเสาร์หรืออาทิตย์ ควรจองตั๋วล่วงหน้า เพราะในวันและเวลานี้จะมีนักท่องเที่ยว พ่อค้าแม่ค้าและนักพนันที่ชอบเสี่ยงโชค ใช้บริการรถตู้ไปตลาดโรงเกลือค่อนข้างมาก
 • ไม่ควรรับฝากของจากผู้โดยสารคนอื่นเพราะ ถ้ามีการสุ่มตรวจจากเจ้าหน้าที่และพบของที่รับฝากไว้เป็นของผิดกฏหมายจะมีความผิดไปด้วย
 • ไม่ควรนำสินค้าที่ไม่ได้เสียภาษีสรรพสามิตขึ้นรถมากกว่าที่กฎหมายกำหนด เช่น บุหรี่ไม่เกิน 20 ซอง สุราไม่เกินหนึ่งลิตรกรณีมีการสุ่มตรวจอาจโดนข้อหาลักลอบขนสินค้าหนีภาษี

ข่าวสาร โปรโมชั่น


เกมส์ดาวน์โหลด

ช่องทางการติดต่อ

www.facebook.com/royal168

Line ID : Royal_168

Download โปรแกรม Teamviewer